Вівторок, 18.01.2022, 15:28
Вітаю Вас, Гість

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ясла-садок) №1

У 2021-2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

СКЛАД АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова комісії: Любов КРИГІНА - директор

Заступник голови: Світлана СУВОРОВА - вихователь, член ПК

Секретар атестаційної комісії: Галина ТРУБЧАНІНОВА - вихователь

Члени атестаційної комісі:

Юлія НЕШТЕНКО - практичний психолог

Ірина СТРЕЛЬНИКОВА - вихователь.

Атестються у 2021-2022 році: Тетяна БРОВКІНА - вихователь-методист; Катерина МОТРЕНКО - вчитель-логопед; Олена ПОДРЕПНА - вихователь.

 

У 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

За результати атестації у 2020 -2021 навчальному році та на підставі рішення атестаційної комісії від 29.03.2021року, протокол № 4 прийнято рішення:

 

  1. Вихователь Маслюкова Алла Анатоліївна – відповідає займаній посаді, присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії»;
  2. Вихователь Суворова Світлана Анатоліївна - відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії»;
  3. Вихователь Трубчанінова Галина Іванівна - відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії»;
  4. Сахарова Євгенія Миколаївна – відповідає займаній посаді, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».

Педагоги презентували свої педагогічні надбання за міжатестаційний період у вигляді портфоліо.

2019-2020 навчальний рік

Про підсумки атестації педагогічних працівників
в ДНЗ (ясла-садок) №1 у 2019-2020 навчальному році

 

Атестація у закладі здійснювалася на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності педагогічних працівників шляхом проведення аналізу освітнього процесу. З метою повного вивчення досвіду роботи педагогів були складені плани атестації кожного педагога, графіки проведення відкритих занять та виховних заходів педагогами, які атестуються, організовано звіти вихователів на засіданнях методичних об'єднань, педагогічних радах закладів та засіданнях атестаційних комісій. Проведено анкетування з урахуванням думки колег . Основними принципами атестації слід відзначити відкритість, колегіальність, об'єктивність та системність оцінювання їх педагогічної діяльності.
На організаційному етапі була створена атестаційна комісія в складі п’яти працівників закладу:
голова атестаційної комісії – Кригіна Л.В., завідувач ДНЗ;
секретар атестаційної комісії – Бровкіна Т.В., вихователь-методист.
члени комісії:
Карпенко Л.М., інструктор з фізкультури;
Голибіна Н.Г., вихователь, педзвання «вихователь-методист»;
Маслюкова А.А., вихователь.
Комісія розглянула нормативні документи щодо атестації педагогічних працівників закладів освіти, затвердила графік проведення атестації та довела його під підпис до відома осіб, які атестувалися у поточному навчальному році:
У 2019-2020 навчальному році подали заяви на чергову атестацію  педагоги:
Миколаєць І.В., музичний керівник (чергова), на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;
Кривопишина Н.В., вихователь (чергова), на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;»;
Лук’яненко Л.А., вихователь (чергова), на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»;
Литвинова М.В., вихователь (чергова), на підтвердження 11 тарифного розряду.
З метою оптимізації та упорядкування проходження атестації у ДНЗ для педагогів, які підлягали атестації проведено ряд заходів, а саме:
- складені індивідуальні плани роботи на час атестації;
- ознайомлено із Положенням про атестацію педагогічних працівників та алгоритмом атестації в ДНЗ;
На час атестації всі педагогічні працівники своєчасно пройшли курсову перепідготовку в  СОІППО та мають відповідні свідотцтва.
На наступному етапі – вивчення та оцінювання діяльності педагогічних працівників – відбувалось узагальнення підсумків, оцінювання рівня професійної майстерності і практичної діяльності педагогів; підсумовувалось вивчення роботи педагогів і оформлення атестаційних листів.
Педагогічними працівниками були проведені заходи: відкриті заняття, перегляд організованої ігрової діяльності, театральна діяльність, розваги тощо.
На засіданні педагогічної ради № 3 від 26.02. 2020 року заслухано звіти вихователів Лук’яненко Л.А. та Литвинової М. В., та звіти про  результативність роботи музичного керівника  Миколаєць І.В., яка претендувала на підтвердження вищої категорії, вихователя Кривопишиної Н.В. яка претендувала на присвоєння вищої категорії. Педагогічна рада рекомендувала атестаційній комісії ДНЗ клопотати перед атестаційною комісією ІІ рівня   про присвоєння/підтвердження  вищої кваліфікаційної категорії вихователю Кривопишиній Н.В. та музичному керівнику Миколаєць І.В.
Таким чином, підсумками атестації у 2019-2020 навчальному році є підтвердження та присвоєння категорій, а саме:
- Миколаєць І.В., музичний керівник, відповідає займаній посаді та підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
- Кривопишина Н.В., вихователь, відповідає займаній посаді, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;
- Лук’яненко Л.А., вихователь, відповідає займаній посаді, підтверджено раніше присвоєну категорію «спеціаліст І категорії»;
-Литвинова М.В., вихователь, відповідає займаній посаді, підтверджено 11 тарифний розряд.
Процес атестації 2019-2020 н.р., у закладі здійснювався відповідно алгоритму та етапності, спірних питань не виникало, документація оформлювалася та надавалася своєчасно.

 

 

У 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

У 2018-2019 навчальному році атестувались вихователі: Подрепна О.В., Голибіна Н.Г., Семенець Ю.С.

За результатами атестації:

Семенець Ю.С. – присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії»;

Подрепна О.В. – підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії»;

Голибіна Н.Г. – підтверджений тарифний розряд та звання «Вихователь-методист».

Педагоги презентували свої педагогічні надбання за міжатестаційний період у вигляді портфоліо.

 

У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

За результати атестації у 2017 -2018 навчальному році та на підставі рішення атестаційної комісії від 29.03.2018 року, протокол № 4 прийнято рішення:

1. Вихователь Маслюкова Алла Анатоліївна – відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»;

2. Вихователь Стрельникова Ірина Михайлівна - відповідає займаній посаді, підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»;

3. Інструктор з фізкультури Карпенко Людмила Михайлівна - відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію "Спеціаліст першої категорії";.

4. Вихователь Герасимова Варвара Валентинівна - відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію "Спеціаліст другої категорії".

5. Вихователь Сисоєва Світлана Іванівна – відповідає займаній посаді, раніше встановленому 11 тарифному розряду.

Атестація у  2016-2017 навчальному році.

Згідно з «Типовим положенням про порядок проведення атестації педагогічних працівників України», річним планом роботи ДНЗ (ясла-садок) №1 та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу пройшла атестація педагогічних працівників дошкільного закладу. У 2016-2017 навчальному році атестувались педагоги: логопед Мотренко К.І. та вихователь-методист: Бровкіна Т.В.

За результатами атестації:

- логопед Мотренко К.І. відповідає займаній посаді, присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст ІІ категорії»;

- вихователь-методист Бровкіна Т.В. відповідає займаній посаді, комісією ІІ рівня присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії»

Педагоги презентували свої педагогічні надбання за міжатестаційний період у вигляді портфоліо.