Вівторок, 18.01.2022, 16:58
Вітаю Вас, Гість

Правила прийому та перебування дітей в закладі дошкільної освіти (ясла - садок) №1

 

Прийом дітей у заклад дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року згідно:  

 • Ст.53 Конституції України – кожен має право на освіту

 • Рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004р. №5-рп/2004 – доступність освіти , як конституційна гарантія реалізації права на освіту , означає – держава має створити можливості для реалізації цього Закону

 • ст.34 Закону України «Про освіту» – прийом дітей в заклади дошкільнаї освіти проводиться за бажанням батьків

 • ст. 36 Закону «Про дошкільну освіту» – батьки мають право вибирати заклад дошкільної освіти

 •  Положення про дошкільний навчальний заклад , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27. січня 2021р. №86) – прийом в здо здійснюється на підставі:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", разом  з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

- інформація про щеплення, завірена лікарем;

- копія свідоцтва про народження дитини.

 1. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів.)
 2. Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:
  • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини.
  • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців. Адміністрація ЗДО  повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
 3. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється на безоплатній основі медичним працівником, який входить до штату цього закладу, або сімейним лікарем  і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, інформування батьків або осіб, що їх замінюють.
 4. Батьки зобов'язані:
  • вносити встановлену плату за утримання дитини в дошкільному закладі до 20 числа поточного місяця;
  • віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов'язково особисто, не передовіряючи її неповнолітнім особам;
  • приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил;
  • дотримуватись режиму роботи дошкільного закладу, приводити та забирати дитину вчасно;
  • своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у дошкільному закладі і причини її відсутності;
  • у разі відсутності дитини більше 3-х днів надати довідку від лікаря про медичне обстеження і можливість відвідування нею дитячого колективу.
 5. Батьки мають право:
  • вносити пропозиції щодо роботи з дітьми;
  • відвідувати заняття та інші виховні заходи
 6. Для отримання місця у ЗДО необхідно:  Самостійно заєреструватись на сайті електронної регестрація в ЗДО. (пошагова інструкція на сайті)                                                                                                                      
 7.  Набір дітей за чергою до дошкільного закладу здійснюється до 31.08, а також впродовж навчального року (з 01.09.по 30.05) за наявності вільних місць у групах та за умови пройденного медичного огляду.